Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoSpecyfikacje istotnych warunków zamówieniaZawiadomienia o wynikach zakończonych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego
INWESTYCJE LOKALNE
inwestycje realizowane na terenie Miasta Poznania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy nawierzchni ulicy A. Karpińskiej w Poznaniu
Przemiar robót - budowa nawierzchni ul. A. Karpińskiej w Poznaniu
Aneks do przedmiaru robót na ul. A. Karpińskiej - UWAGA: ANEKS STANOWI CZĘŚĆ PRZEDMIARU ROBÓT
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu zmierzającym do wyboru wykonawcy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Michałowo w Poznaniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu zmierzajacym do wyboru wykonawcykanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Wańkowicza, Macewicza i Piwnika w Poznaniu
Kosztorys dla robót budowlanych polegających na realizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Wańkowicza, Macewicza i Piwnika w Poznaniu
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia i materiały dodatkowe
w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego 


 

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego|Specyfikacje istotnych warunków zamówienia|Zawiadomienia o wynikach zakończonych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego