Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoSpecyfikacje istotnych warunków zamówieniaZawiadomienia o wynikach zakończonych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego
INWESTYCJE LOKALNE
inwestycje realizowane na terenie Miasta Poznania
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przeargu nieograniczonego w postępowaniu dotyczącym realizacji nawierzchni ulicy Karpińskiej w Poznaniu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Michałowo w Poznaniu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Wańkowicza, Macewicza i Piwnika w Poznaniu
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenia wszczęciu postępowań w sprawach o zamówienia publiczne,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 


 

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego|Specyfikacje istotnych warunków zamówienia|Zawiadomienia o wynikach zakończonych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego