INWESTYCJE LOKALNE
inwestycje realizowane na terenie Miasta Poznania
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenia wszczęciu postępowań w sprawach o zamówienia publiczne,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 


 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienia o wynikach zakończonych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego